Gauti naujienas

2014-07-11

KVIEČIAME į DARIAUS BULANAVIČIAUS PARODĄ ,,GELAŽINIAI VYRUKAI'', skirtą Žalgirio mūšiui paminėti.

Parodos atidarymas - liepos mėn. 11 dieną 18 valandą.
Paroda veiks iki rugpjūčio mėn. 11 dienos.

Istorinė tematika kitaip arba “Gelažiniai vyrukai”


Galerijoje “Balta” veikiančios Dariaus Bulanavičiaus parodos intriga prasideda nuo pavadinimo – oficialiems didmiesčio dailės renginiams neįprastu „gelažies“ tarmišku skambesiu ir valiūkišką autoriaus šypsnį išduodančiais „vyrukais“. Pravėrus galerijos duris, žiūrovą pasitinka ir daugiau netikėtumų. Vienas jų reikšmingas pačiam autoriui, nes tai ilgamečio dizainerio, dailininkams žinomo Žvėries, buriuotojams - Olando vardais, parodinis debiutas, atskleidžiantis keleto metų bėgyje sugaudytų kūrybinių minčių aruodus.

Kitas netikėtumas slypi darbų turinyje: nors paroda skirta Žalgirio mūšiui, tačiau čia nerasime su šiuo įvykiu susijusių įprastų didžiavyrių – Dariaus rankai nepakluso nei Vytautas Didysis, nei lietuvių ne itin mėgstamas Jogaila, nei koks kitas to meto karžygys. Senųjų istorinių laikų dvelksmą perteikia įvairiai pozuojantys teutonai, neįvardintų ordinų riteriai ir paprasti šarvuoti kariai – taigi, tik „gelažiniai vyrukai“. Šį žvilgsnį papildo ir tikra geležis – kruopščiai iš metalo žiedelių sunerti kario aprangos fragmentai, šarvų detalės.

Sveikos ironijos dozę pagaunam riterių atvaizduose, - antai iškilminga poza mirties paguldytas geležinis riteris vaizduojamas kartu su miestietiškai išglostytais autoriaus šunimis, o pavadinimas byloja, kad šis kariūnas jau „Gatavas“. Arba riteriškai šarvuotas vyrukas, pagal kūrinio antraštę – Memelio komtūras, iškilmingai pakėlęs silkę nakčia pozuoja prie statinės ir pan. Beje, kūrinių pavadinimai, o ypač jų „anotacijos“ - dar viena, tik iš antro, mažiau pastabiam - gal ir trečio ar net ketvirto, žvilgsnio „įkandama“ staigmena. O ji slypi ne tik neįprastuose, oficialiosios istorijos nutylėtuose epizoduose, bet ir pačiame šaltinyje - daugiamečių autoriaus „kasinėjimų“ dėka atrastoje unikalioje „Das Šmeterlingo“ („drugelio“!) kronikoje. Pateikiamos citatos ne tik „atveria akis“ siužeto perskaitymo link, bet ir byloja apie šmaikštaus literato plunksnos įvaldymo galią, o tai, kaip dailininkui, nuopelnas nemenkas. Tad gal sekanti paroda nuves link pilnos „Drugelio“ kronikos iliustracijų?

 Savita staigmena - pateiktų darbų stilistikos, žanrų įvairovė: matome ir gotikinę bei renesansinę tapybą, kartais pagardintą ekspresionizmo prieskoniu, ir instaliaciją, ir galima sakyti, šarvuotąją tekstilę, ir koliažą, ir grafiką. Šiuo požiūriu autorius atsiskleidžia ne tik kaip įvairių raiškos būdų ieškotojas, bet ir kaip puikiai juos įvaldęs improvizatorius, suteikęs žiūrovui galimybę panirti į vaizdinį džiazą.

Štai tokia trumpa istorija apie Žvėries istoriją kitaip.


Jolanta Zabulytė

Galerija

Socialiniai partneriai

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
ROTUŠĖS AIKŠTĖS DRAUGIJA
ASOCIACIJA KAUNIETĖ