Gauti naujienas

2012-04-06

Albinos Žiupsnytės paroda 
2012 04 06 – 05 04

 

Toje šaly, atsimenu,
Auksiniuose be jokio laiko
Rūmuos
Su paukščiais šoko angelai
Mirgėjo žvaigždės pievų gelmėse
Dainavo vėjas
Apie Viešpaties Gerumą...

Toje šaly
Toje šaly
Matau, jau paukščiai, žvėrys žydi
Žmonės šventumoj
Dalinas duona Amžinybės rugio
Debesimis dangaus išdidžio
Į mus keliauja protėviai visų...

Toje šaly
Toj Tylumoj
Lakioje Amžinatvėj nušienautos gėlių pievos
Manoj tavoje sieloje
Didysis ilgesys
Didysis ilgesys
Gyvena
Laukdamas
DIEVE ESIMO...

Socialiniai partneriai

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
ROTUŠĖS AIKŠTĖS DRAUGIJA
ASOCIACIJA KAUNIETĖ